ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ (คนพิการ) ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ (คนพิการ) ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และตำแหน่งนายช่างเครื่องกล และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคล(คนพิการ)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคล(คนพิการ)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป