ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้เข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ ๒๙ และกำหนดวัน เวลา สถานที่รายงานตัวทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ ๒๙
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้สอบคัดเลือกได้เข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ ๒๙ และกำหนดวัน เวลา สถานที่รายงานตัวทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ ๒๙
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ ๒๙ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ ๒๙ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ ๒๙

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ ๒๙

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ ๒๙
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา รุ่นที่ ๒๙