ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แผนที่สนามสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบคำร้องที่ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  แบบคำร้องที่ 2
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป